RADAR FESTIVAL beyond music

ВАРНА 17-23.08.2014


12.08.2014,
Източник: RADAR FESTIVAL. Автор: buny

International festival for music beyond borders
* * * * * * * *
Международен фестивал за музика отвъд границите Описание The emerging RADAR FESTIVAL aims at stretching the boundaries of cultural life in Varna. Our goal is to promote music projects that coherently collaborate with a wide variety of artistic forms such as film, video art, spoken word, contemporary theatre and dance, and probably the most creative sector of our modern life - technology. Our RADAR detects cross-points between different music genres and trends, and at the same time between music and other forms of art. Our RADAR seeks creativity, which goes beyond traditional frames; explores the pure artistic expression and assists in the process of developing authentic experiences. RADAR's platform represents brave and innovative ideas through concerts, performances, discussions, workshops and ateliers for all – kids and elders, professionals and art lovers. RADAR creates space for powerful encounter with а new aesthetic.
* * * * * * * *
Нововъзникналият фестивал RADAR има за цел да разшири границите на културния живот във Варна. Нашата цел е да представим музикални проекти, в които по един кохерентен начин се срещат разнообразни артистични форми като филм, видео арт, поезия, съвременен театър и танц, както и може би най-креативният сектор в нашия модерен живот - технологиите. Нашият RADAR засича пресечните точки между различните музикални жанрове и тенденции, както и между музиката и другите форми на изкуство. Нашият RADAR търси творчество, което излиза отвъд традиционните граници; изследва чистотата на артистичното изразяване и съдейства в процеса на разгръщане на автентичен опит. Платформата на фестивала представя смели и иновативни идеи чрез концерти, представления, отворени дискусии, работилници и ателиета за всички - деца и възрастни, професионалисти и любители. RADAR създава пространство за зареждаща неочаквана среща с една нова естетика.
RADAR FB
Музика в портрети
15.03.2015.
Източник: БНР.
Moonlight Breakfast Видео Визитка
20.02.2015, студио "Орфей".
Източник: EventEase.
Интервю с Fliptrix
31.01.2015, Mixtape 5.
Източник: youtube.
How Music Works
04.01.2015.
Източник: youtube.
Видеообръщение от Joakim Brodén от SABATON към българските фенове!
Автор: Организаторите.
Участват: Sabaton, Delain, Battle Beast.